etxean.net
The home site of the Kuijpers-López family

GPS data verwerking voor kite spead freaks

Snelheid meten tijdens het kiten doe je in het algemeen met een GPS ontvanger die geschikt is voor sportdoeleinden. Op je smartphone zit meestal ook een GPS, maar die zijn niet echt geschikt voor snelheidsmetingen tijdens het kiten: ze zijn te kwetsbaar en te gevoelig voor storingen. Beter is het om een GPS ontvanger te gebruiken die je bijv. aan je arm bevestigd. Garmin en Decathlon hebben mooie apparaten daarvoor.

Als je lekker hebt gekitet en je wil je resultaten bekijken dan kun je in eerste instantie de GPS software gebruiken die bij je GPS ontvanger is geleverd. Dit levert een mooi eerste beeld op:

Maar dit beeld is wel een beetje vertroebeld. Allereerst zit er meestal een 'smoothing' filter over de meetdata. Dit is om rare pieken uit het signaal te maskeren. Die pieken ontstaan bijv. bij tijdelijke slechte ontvangst of bijv. omdat je met je arm zwaait met een pols GPS. Voor het echte werk moet je dan je signaal nader analyseren met een GPS programma speciaal voor speed freaks. Zelf gebruik ik daarvoor GPS Action Replay. Hieronder leg ik uit hoe je daarmee kan werken.

Je begint met het downloaden van GPSAR classic (v3.33) van http://www.gpsactionreplay.com/distributionGPSAR333bis.zip. Dit is een Java programma dus Java moet je ook hebben geïnstalleerd. Dat kan bijv. via: http://www.java.com/nl/download/index.jsp. Pak na het het downloaden het bestand distributionGPSAR333bis.zip , zet het in een folder en start het programma door te klikken op gpsar.bat .

GPS Action Replay werkt met GPX bestanden. Met de meeste software voor sport GPS ontvangers kunnen je dit type bestanden gewoon exporteren. Dit bestand kun je vervolgens inlezen in GPS Action Replay (menu: File > Open). Je krijgt dan meteen een tracklog te zien met een kleurcodering voor de snelheid. GPS Action Replay heeft enorm veel opties die ik ook niet allemaal heb onderzocht. Wat ik het meest gebruik is Speed Statistics (menu: Virtual Run & Stats > Compute speed statistics). Met die optie krijg je de hoogste snelheden gemiddeld over verschillende tijdsreeksen of afstanden. Hoe het programma middelt kun je instellen (menu: Virtual Run & Stats > Speed statistics options). Je krijgt dan een overzicht zoals hieronder weergegeven:Dat zijn zo ongeveer de basishandelingen die je kan uitvoeren met GPS Action Replay. Ik ben benieuwd naar andere ervaringen en meer handige opties.

Written by Ard on Wednesday December 5, 2012
Permalink -

« HbbTV links voor Philips TV gevonden - IJmuiderslag | 29 juni 2013 »